Watch Intro Video

Tutustu aloitusvideoon

EASEL Leader - sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten lähiesihenkilöille

Systeemisiä psykoedukatiivisia työkaluja ja tunnetaitoja työyhteisösi vuorovaikutuskulttuurin johtamiseen ja oman työssä jaksamisesi tueksi

Tämän päivän työelämässä ja erityisesti vaativaa vuorovaikutustyötä tekevien ammattilaisten työyhteisöissä jokaisen omat tunnetaidot ja työyhteisön hyvä vuorovaikutuskulttuuri ovat tärkeimmät työhyvinvoinnin ja ihmissuhdetyön laadun ja vaikuttavuuden turvatekijät. Ne ovat onneksi myös asioita, joihin työyhteisössä voidaan aina vaikuttaa, vaikka moniin tämän päivän työpaikkojen kuormitustekijöihin ei aina voitaisikaan. Lähiesihenkilönä sinulla on siinä äärettömän merkityksellinen rooli.

Kun tehdään vaativaa vuorovaikutustyötä, työyhteisön hyvä vuorovaikutuskulttuuri ja psykologinen turvallisuudentunne ovat välttämättömiä ammattilaisten oman jaksamisen ja perustehtävän sujuvuuden ja laadun kannalta. Pelkkä epäkunnioittava tapa puhua työpaikalla heikentää kognitiivista kapasiteettia ja luovaa ongelmanratkaisukykyä 20 - 60%. Kaiken lisäksi työhyvinvoinnin pulmat valuvat äkkiä myös vapaa-aikaan ja yksityiselämän ihmissuhteisiin, jolloin kuormitus kasvaa sielläkin, missä pitäisi elpyä. Vuorovaikutuskulttuuria ei voi kehittää vahvistamatta myös ammatillisia tunnetaitoja. Se, miten me ymmärrämme maailmaa ja itseämme, vaikuttaa uskomuksiimme ja arvoihimme ja siihen, miten kohtaamme toiset. Omat tunnetaidot määrittävät tutkimusten mukaan yli 50% ihmisten suorituskyvystä alasta ja tehtävästä riippumatta. Ihmissuhdetyössä tunne- ja kohtaamisen taidot ovat keskeinen osa ammattitaitoa.

Hyvä vuorovaikutuskulttuuri on tietoisesti yhdessä rakennettava ja sen johtamisessa joudut toimimaan ainakin tukijana, esimerkkinä, mahdollistajana, ohjaajana, valmentajana, mentorina, motivoijana, sitouttajana, rajaajana, velvoittajana ja vastuuttajana. Siinä on yhdelle ihmiselle monta hattua, joiden välillä on osattava sujuvasti liikkua, välillä saman keskustelunkin aikana. Ja samaan aikaan sinulla on täyden työpäivän edestä muitakin asioita hoidettavanasi ja tilanteita, joissa ei ole yhtään ylimääräisiä käsipareja, mutta työt on saatava hoitumaan. Kohtaat todennäköisesti monia tilanteita, joissa riittämättömyyden tunne kolkuttaa. Myös sinun työssä jaksamisestasi huolehtiminen on tärkeää.     

Toivomme kurssin sparraavan sinua ja työyhteisöäsi vahvistamaan ammatillisia tunnetaitoja ja sisällyttämään sellaiset elementit omaan vuorovaikutuskulttuuriinne, jotka tutkitusti vahvistavat  tiimityötä ja tuottavuutta sekä lisäävät työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia. Ettei yhdenkään teistä äärettömän arvokasta työtä tekevän ammattilaisen tarvitsisi vaihtaa alaa tai työpaikkaa voidakseen jossakin muualla paremmin. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Tällä kurssilla käyt materiaalia läpi sekä oman lähiesihenkilöroolisi ja alaistesi työn että työyhteisön työhyvinvoinnin turvaamisen näkökulmista. Saat työkaluja ja lisää ymmärrystä myös haastaviin vuorovaikutustilanteisiin. Samalla saat työkalupakkiisi mm. sosiaalisen neurotieteen ja lähialojen tutkimustietoa ja näyttöön perustuvan EASELin keskeisimpiä psykoedukatiivisia työkaluja. Teemoja avataan 10-30 minuutin videoluennoilla arjen ilmiöiden kautta ja syvennetään lyhyillä lukupaketeilla sekä konkreettisten pohdintatehtävien ja työyhteisönne yhteisiin keskustelutilaisuuksiin suunniteltujen ryhmätyötehtävien kautta. Saat tällä kurssilla saman sisällön kuin työyhteisön vuorovaikutuskulttuurin kehittämsen kokonaisuudessa, jotta sinulla on sama tieto kuin alaisillasi. Lisäksi omassa lukupaketissasi saat joitakin ihmisten johtamisessa hyödyllisiä työkaluja auttamaan sinua arvioimaan esim. missä toimintakulttuurissanne kulloinkin mennään, mitä voit tehdä ja esim. miten ratkoa ristiriitatilanteita sujuvasti ja ajoissa. Ja todennäköisesti otat kurssista jotakin mukaasi yksityiselämääsikin.

Kurssin teemoja ovat mm:

  • Johdanto teemoihin, alkutehtävä, kurssin kokoava lukupaketti jatko-osien tueksi ja kirjallisuusviitteitä
  • Sosioemotionaaliset taidot hierarkkisena prosessina
  • Turvallisuuden tunne, hyvän vuorovaikutuskulttuurin ja psykologisen turvallisuuden tunteen rakennuspalikat ja ryhmäilmiöiden merkkejä työyhteisön ajautumisesta sivuraiteille
  • Hyvinvoinnin jana, alisuoriutumisen käsite työskentelyä ohjaavana arviointikriteerinä ja psykologiset perustarpeet motivaatiotekijänä
  • Itsetuntemus – mitä kaikkea jokainen vie mukanaan vuorovaikutustilanteisiin? Työyhteisön arvotyöskentely. Oman hyvinvointisi henkilökohtaiset turvatekijät, joista et voi neuvotella.
  • Omien ja toisten ”tunteiden säätely” - mitä siinä oikeasti säädellään ja, nykytietoon perustuen, miten. Trikkerit, itsehallinta, viestit tunteiden takana, empatia ja tunnetartunnan säätely, erotusdiagnostiikka ja ajattelun ohjaus haastavissa tilanteissa
  • Negatiivinen stressi ja sen aiheuttaman alisuoriutumisen ja ristiriitojen tunnistaminen
  • Muutosprosessin vaiheet, ymmärrystä lisäävä aikajana, tunteet ja muutoksen onnistumisen edellytykset ja tukeminen
  • Hyvien yhteistyösuhteiden rakentamisen prosessi, EASELin tuki- ja kirkastuskeskustelun U-käyrä, konfliktien tasoja, pysäyttäminen ajoissa ja sovittelu
Kokonaisuuden laskennallinen laajuus on n. 12 tuntia ja se on käytettävissäsi 3 kuukautta. Teet kurssin itsenäisesti, mutta suosittelemme omaa kurssia työyhteisöllenne, jolloin voitte hyödyntää sisältöä ja työyhteisötehtäviä sisäisessä kehittämisessänne. Kauttamme on toki myös mahdollista tilata kokenut fasilitaattori haluamiinne tapaamiskertoihin. Tämän kurssin suorittaneet ovat lämpimästi tervetulleita myös Työpajat – listalta löytyviin elämyksellisiin EASEL – työpajoihin sekä EASEL Ohjaaja - menetelmäkoulutukseen.

Tervetuloa mukaan!