Watch Intro Video

Tutustu aloitusvideoon

Tällä kurssilla reflektoit mm seuraavia teemoja:

  • Hyvinvoinnin jana, alisuoriutumisen käsite työskentelyä ohjaavana arviointikriteerinä ja psykologiset perustarpeet motivaatiotekijänä
  • Turvallisuuden tunteen merkitys
  • Itsetuntemus – mitä kaikkea viet mukanasi vuorovaikutustilanteisiin?
  • Omien ja toisten ”tunteiden säätely” - mitä siinä oikeasti säädellään ja, nykytietoon perustuen, miten. Trikkerit, itsehallinta, viestit tunteiden takana, empatia ja tunnetartunnan säätely, erotusdiagnostiikka ja ajattelun ohjaus haastavissa tilanteissa
  • Negatiivisen stressin visualisointi ja sanallistaminen
  • Muutosprosessin vaiheet, ymmärrystä lisäävä aikajana, tunteet ja onnistumisen edellytykset
  • Hyvien yhteistyösuhteiden rakentamisen prosessi, EASELin tuki- ja kirkastuskeskustelun U-käyrä ja konfliktien pysäyttäminen ajoissa
  • Työyhteisön vuorovaikutuskulttuurin vaikutus työhyvinvointiin ja työn laatuun ja vaikuttavuuteen
Kokonaisuuden laskennallinen laajuus on n. 12 tuntia. Kurssi on tarkoitus tehdä itsenäisesti, mutta suosittelemme työyhteisön / tiimin yhteisiä keskusteluja ja kurssin hyödyntämistä sisäisessä kehittämisessä yhteisen kielen ja toiminta- ja vuorovaikutuskulttuurin vahvistamiseksi. Mikäli hankitte kurssin koko työyhteisölle, saatte lisäpaketin teemojen yhteiseen käsittelyyn maksutta samaan hintaan. Kauttamme on toki myös mahdollista tilata kokenut fasilitaattori / työnohjaaja haluamiinne tapaamiskertoihin. Tämän kurssin suorittaneet ovat lämpimästi tervetulleita myös Työpajat – listalta löytyviin elämyksellisiin EASEL – työpajoihin sekä EASEL Ohjaaja - menetelmäkoulutukseen.

Tervetuloa mukaan!