Työhyvinvoinnin turvatekijöitä ja EASEL® - työkaluja vaativaan vuorovaikutustyöhön

Ammattilaisten työssä jaksaminen puhuttaa nyt paljon. Työelämä on tänä päivänä joka alalla yhä vaativampaa. Lisäksi olemme eläneet pitkään poikkeuksellisissa oloissa niin yhteiskunnallisesti kuin globaalistikin. Vaativaa vuorovaikutustyötä tehdään monilla aloilla ja ammattilaisilla on ymmärrettävästi koulutustaustasta ja omasta kiinnostuksesta riippuen vaihteleva määrä osaamista siitä, miten oma ja toisten mieli yleensä toimii, hyvinvoinnin turvatekijöistä, sekä mikä vuorovaikutuksen dynamiikassa on lopputuloksen kannalta ratkaisevaa ja mihin siinä voit itse vaikuttaa. Saat tällä kurssilla tiiviin paketin päivittämään omaa osaamistasi ja täydentämään työkalupakkiasi. Vaativat vuorovaikutustilanteet ja kuormitustekijät vaikuttavat meihin jokaiseen erilailla riippuen omasta kokemushistoriasta, trikkereistä, temperamentista, voimavaroista jne. Mitä paremmin tunnet itsesi, sitä paremmin pystyt huolehtimaan tasapainostasi ja saat kiinni, mikä sitä kippaa. Mitä paremmin tunnistat tunteitasi, ajattelutapojasi ja tyypillisiä reaktioitasi, sitä paremmin pystyt hallitsemaan itseäsi, kuulemaan toisia, ja ohjaamaan haastaviakin vuorovaikutustilanteita rakentavaan lopputulokseen.    

Tämä kurssi on ennen kaikkea rakennettu sinulle, joka haluat sekä tehdä työsi hyvin että turvata tasapainosi ja jaksaa vielä vapaa-ajallasi olla läsnä läheisillesi ja ystäville.

Otat kurssin sisällöt haltuusi ensin oman (työ)hyvinvointisi näkökulmasta ja sovellat sitten oman työsi kontekstiin ja erityispiirteisiin. Teemoja avataan 10-30 minuutin videoluennoilla arjen tyypillisten ilmiöiden ja vaativan vuorovaikutustyön näkökulmista. Pohdintatehtävien avulla sovellat oppimaasi omaan työhösi ja arki tarjoaa sitten ehtymättömän virran harjoitusmahdollisuuksia.

Tällä kurssilla reflektoit mm seuraavia teemoja:

 • Mitä ”tunneäly” tarkoittaa käytännön osaamisena ja omassa työkontekstissasi 
 • Turvallisuuden tunteen merkitys ja negatiivinen stressi käytännössä
 • Muutosprosessin vaiheet, ymmärrystä lisäävä aikajana, tyypilliset tunteet ja onnistumisen edellytykset
 • Itsetuntemus – mitä kaikkea viet mukanasi vuorovaikutustilanteisiin? Hyvinvointi janana, alisuoriutumisen käsite ja psykologiset perustarpeet motivaatiotekijöinä 
 • Omien ja toisten ”tunteiden säätely” - mitä siinä oikeasti säädellään ja, nykytietoon perustuen, miten. Trikkerit, itsehallinta, viestit tunteiden takana, empatia ja tunnetartunnan säätely, erotusdiagnostiikka ja ajattelun ohjaus haastavissa tilanteissa
 • Hyvien yhteistyösuhteiden rakentamisen prosessi ja konfliktien pysäyttäminen ajoissa, EASELin tuki- ja kirkastuskeskustelun U-käyrä
 • Työyhteisön vuorovaikutuskulttuurin vaikutus työhyvinvointiin, työn laatuun, ja vaikuttavuuteen
 • Sanoitustasi muokkaamalla voit käyttää kurssilla esiteltäviä työkaluja, kun
  • alustat keskusteluja ja ohjaat niiden etenemistä
  • validoit ja normalisoit kokemuksia
  • paikannat työskentelyn kohteita, sillä jos TV on rikki, leivänpaahtimen korjaaminen ei auta!
  • jäsentelet ja lisäät ymmärrystä, vahvistat systeemistä ajattelua
  • löydät seuraavan askelmerkin – mitä pitää tapahtua, että jokin muu tulee mahdolliseksi?

Tervetuloa mukaan!