Watch Intro Video

Video

Verkkokoulutukset aukeavat kesän 2021 aikana!

  • Vaativan vuorovaikutustyön ammattilaisille

    Use an icon and text to communicate the value proposition and share the specific benefits of your offering. What makes it unique in your market?

  • Vuorovaikutuskulttuurin kehittäminen

    Use an icon and text to communicate the value proposition and share the specific benefits of your offering. What makes it unique in your market?

  • Työkaluja yksityiselämään

    Use an icon and text to communicate the value proposition and share the specific benefits of your offering. What makes it unique in your market?

Ammattilaisille

Vaativassa vuorovaikutustyössä ammattilaisen omat hyvät tunnetaidot ovat keskeiset sekä työn vaikuttavuuden, että oman työssä jaksamisen kannalta. Kursseillamme pyöräytät aina teemat ja työkalut siksi ensin itsesi kautta ja sen jälkeen peilaat niitä työsi ilmiöihin ja vaatimuksiin. Peruskurssien teemoja ovat mm. hyvinvoinnin jana ja alisuoriutumisen välttäminen, turvallisuuden tunteen tekeminen ja, kuka sinä olet ja mitä itse tuot mukanasi vuorovaikutustilanteisiin, omien ja toisten tunteiden säätely, stressin ydin ja ahdistusta ylläpitävä autopilotti, muutoksen vaiheet ja onnistumisen tekijät, EASELin suosittu U-käyrä ohjaus- ja sparrauskeskusteluihin ja konfliktien pysäyttäminen ajoissa, hyvien yhteistyö- ja tunnesuhteiden rakentamisen prosessi, sekä em. alakohtainen soveltaminen tukemaan vaativan vuorovaikutustyösi laatua ja vaikuttavuutta sekä työssä jaksamista. Materiaali koostuu n. 10 - 30 minuutin videoista ja pohdintatehtävistä tukiteksteineen. Kokonaisuuden laajuus on noin 10 tuntia ja se soveltuu sekä omaa tahtia perehtymiseen, että koko tiimin / työyhteisön sisäiseksi kehittämisprosessiksi tai 6kk työnohjauksen tilalle. Koko tiimille hankittuun verkkovalmennukseen saatte lisäohjeet teemojen yhteiseen käsittelyyn ja kauttamme on toki myös mahdollista tilata EASEL Coach fasilitaattoriksi haluamiinne tapaamiskertoihin.

Työyhteisöille

Hyvä vuorovaikutuskulttuuri on tietoisesti yhdessä rakennettava, huono syntyy yleensä vähän vahingossa ja pikkuhiljaa, koska siihen ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Missiomme on sparrata työyhteisöjä sisällyttämään sellaiset elementit omaan toimintakulttuuriinsa, jotka tutkitusti vahvistavat tuottavuutta ja työhyvinvointia. Ajattelemme, että se on paljon järkevämpää (ja eettisempääkin), kuin hyödyntää työkaluja vasta, kun ongelmat ovat jo niin isoja, että tarvitaan erityisiä toimenpiteitä, konfliktien sovittelua tai peräti sairaslomia. Perustehtävän laadukas hoitaminen tämän päivän työelämässä uupumatta on jo itsessään sen verran vaativaa, että kannattaa ”LEANata” myös vuorovaikutuskulttuuri. Eräässäkin tutkimuksessa pelkkä epäkunnioittava puhe sakkasi koehenkilöiden kognitiivista kapasiteettia 20-60%, luovaa ongelmanratkaisukykyä saman verran ja spontaani avuliaisuuskin tippui jopa puoleen. Tuomalla EASEL Trainingin suosituimman kick-off – paketin verkkokurssina työyhteisöjen ulottuville toivomme, ettei kenenkään tarvitsisi jaksaa tehdä työtään puolella aivokapasiteetilla vain siksi, että ilmapiiri on huono. Meiltä on myös edelleen mahdollisuus tilata jatkotyöskentelyyn valmentaja, räätälöityjä jatkopaketteja, sovittelua sekä yksilö- ja ryhmätyönohjauksia.

Sinulle

Jokainen hakee välillä itseään ja joutuu tämän päivän työelämässä ja maailmanajassa tekemään töitä tasapainonsa säilyttämiseksi. Itsetuntemuksen lisääminen ja itsesäätelyn vahvistaminen ovat yksi keskeinen hyvinvoinnin turvatekijä. Yksityiselämä heijastuu töihin ja työhyvinvointi vaikuttaa yksityiselämään. Parhaatkin parisuhteet käyvät läpi kehitysvaiheita ja yhteyden katkeamisia. Lapsilla ja nuorilla on omat kehitystehtävänsä. Tuomalla näyttöön perustuvia EASELin periaatteita, prosesseja ja perustyökalujamme verkkokurssien kautta mahdollisimman monen saataville, haluamme omalta osaltamme tukea kaikkia, jotka haluavat sekä menestyä elämässään että voida hyvin ja jaksaa vielä pitää hyvää huolta rakkaistaankin. Sinulla on toki edelleen käytössäsi myös kaikki EASEL Trainingin muut palvelut kuten työnohjaus, lyhytterapeuttinen tuki, yksilö-, perhe- ja paripsykoterapia, työpajat ja ammatilliset täydennyskoulutukset.

Verkkokurssit Sinulle

Halutessasi syventää verkkokurssien teemoja kokemuksellisesti, tervetuloa työpajoihin Vihtiin! Järjestämme niitä sekä kaikille avoimina, että tilauksesta Savikossa tai omissa tiloissanne. Savikon tilalla on tarkoituksenmukaiset työtilat, kaunis luonto, hevosia, lampaita, koiria, taidestudio, maneesissa takka ja kiipeilyseinäkin. Ennen kaikkea Savikko tarjoaa levollisen, kauniin ympäristön ja ammattitaitoisen tuen olla yksin, kaksin tai porukalla, tutkia ja oppia, ihmetellä ja ymmärtää, löytää ja hämmästellä. Tarvittaessa surra ja päästää irti. Opit vuorovaikutuksessa toisten kanssa lisää itsestäsi ja itsestäsi suhteessa toisiin, vuorovaikutuksen dynamiikasta ja mikä kaikki vaikuttaa siihen, miten ihmiset ja muut sosiaaliset laumaeläimet jossakin tilanteessa reagoivat.

Ota yhteyttä

Tarjouspyynnöt isommille ryhmille ja työyhteisöille sekä lisätietoa