Työhyvinvoinnin turvatekijöitä työyhteisöille

Systeemisiä psykoedukatiivisia työkaluja vuorovaikutuskulttuurin kehittämiseen ja ammatillisten tunnetaitojen vahvistamiseen vaativan vuorovaikutustyönne ja työssä jaksamisen tueksi

Tämän päivän työelämässä ja erityisesti vaativaa vuorovaikutustyötä tekevien ammattilaisten työyhteisöissä jokaisen omat tunnetaidot ja työyhteisön hyvä vuorovaikutuskulttuuri ovat tärkeimmät työhyvinvoinnin ja ihmissuhdetyön laadun ja vaikuttavuuden turvatekijät. Ne ovat onneksi myös asioita, joihin työyhteisössä voidaan aina vaikuttaa, vaikka moniin tämän päivän työpaikkojen   kuormitustekijöihin ei aina voitaisikaan. 

Omat tunnetaidot määrittävät tutkimusten mukaan yli 50% ihmisten suorituskyvystä alasta ja tehtävästä riippumatta. Ihmissuhdetyössä tunne- ja kohtaamisen taidot ovat keskeinen osa ammattitaitoa. Ja kun tehdään vaativaa vuorovaikutustyötä, työyhteisön hyvä vuorovaikutuskulttuuri ja psykologinen turvallisuudentunne ovat välttämättömiä ammattilaisten oman jaksamisen ja perustehtävän sujuvuuden ja laadun kannalta. Pelkkä epäkunnioittava tapa puhua työpaikalla heikentää kognitiivista kapasiteettia ja luovaa ongelmanratkaisukykyä 20 - 60%. Kaiken lisäksi työhyvinvoinnin pulmat valuvat äkkiä myös vapaa-aikaan ja yksityiselämän ihmissuhteisiin, jolloin kuormitus kasvaa silläkin, missä pitäisi elpyä. 

Hyvä vuorovaikutuskulttuuri on tietoisesti yhdessä rakennettava ja sitä täytyy vaalia. Toivomme kurssin sparraavan sinua ja työyhteisöäsi vahvistamaan ammatillisia tunnetaitoja ja työpaikan vuorovaikutuskulttuuria, jotta yhdenkään äärettömän arvokasta työtä tekevän ammattilaisen ei tarvitsisi vaihtaa alaa tai työpaikkaa voidakseen jossakin muualla paremmin. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

 

Tämä kurssi on rakennettu juuri sinulle, joka haluat sekä tehdä työsi hyvin että voida myös hyvin ja jaksaa vielä vapaa-ajallasi olla läsnä läheisillesi, perheelle ja ystäville.

Tällä kurssilla otat kurssin sisällön haltuusi ensin oman (työ)hyvinvointisi näkökulmasta, sovellat sitten oman työsi erityispiirteisiin ja lopuksi vahvistatte työyhteisönä yhteistä työhyvinvointianne. Samalla saat työkalupakkiisi mm. sosiaalisen neurotieteen ja lähialojen tutkimustietoa ja EASELin keskeisimpiä näyttöön perustuvia systeemisiä psykoedukatiivisia työkaluja. Teemoja avataan 10-30 minuutin videoluennoilla arjen tyypillisten ilmiöiden ja vaativan vuorovaikutustyön näkökulmista ja syvennetään lyhyillä lukupaketeilla sekä konkreettisten pohdintatehtävien ja työyhteisönne yhteisiin keskustelutilaisuuksiin suunniteltujen ryhmätyötehtävien kautta.  Näkökulmana on oman ja työyhteisönne työhyvinvoinnin turvatekijöiden lisäksi vuorovaikutus lasten, nuorten, huoltajien, kollegojen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Ja todennäköisesti otat kurssista jotakin mukaasi yksityiselämääsikin.

Kurssin teemoja ovat mm:

 • Johdanto teemoihin, alkutehtävä, kurssin kokoava lukupaketti jatko-osien tueksi ja kirjallisuusviitteitä
 • Sosioemotionaaliset taidot hierarkkisena prosessina
 •  Hyvinvoinnin jana, alisuoriutumisen käsite työskentelyä ohjaavana arviointikriteerinä ja psykologiset perustarpeet motivaatiotekijänä
 • Turvallisuuden tunteen merkitys
 • Itsetuntemus – mitä kaikkea viet mukanasi vuorovaikutustilanteisiin?
 • Omien ja toisten ”tunteiden säätely” - mitä siinä oikeasti säädellään ja, nykytietoon perustuen, miten. Trikkerit, itsehallinta, viestit tunteiden takana, empatia ja tunnetartunnan säätely, erotusdiagnostiikka ja ajattelun ohjaus haastavissa tilanteissa
 • Negatiivisen stressin visualisointi ja sanallistaminen
 • Muutosprosessin vaiheet, ymmärrystä lisäävä aikajana, tunteet ja onnistumisen edellytykset
 • Hyvien yhteistyösuhteiden rakentamisen prosessi, EASELin tuki- ja kirkastuskeskustelun U-käyrä ja konfliktien pysäyttäminen ajoissa
 • Työyhteisön vuorovaikutuskulttuurin vaikutus työhyvinvointiin ja työn laatuun ja vaikuttavuuteen
 • Sanoitustasi muokkaamalla kurssilla esiteltävät työkalut toimivat onpa työtäsi ohjata, opettaa, kasvattaa, hoitaa tai kuntouttaa lapsia ja nuoria, tai tukea heidän vanhempiaan ja toisia ammattilaisia työssä. Alustat keskusteluja, ohjaat niiden etenemistä ja
  • validoit ja normalisoit kokemuksia
  • paikannat työskentelyn kohteita, sillä jos TV on rikki, leivänpaahtimen korjaaminen ei auta!
  • jäsentelet ja lisäät ymmärrystä, vahvistat systeemistä ajattelua
  • löydät seuraavan askelmerkin – mitä pitää tapahtua, että jokin muu tulee mahdolliseksi?
Kokonaisuuden laskennallinen laajuus on n. 12 tuntia. Kurssi on tarkoitus tehdä itsenäisesti, mutta suosittelemme työyhteisön / tiimin yhteisiä keskusteluja ja kurssin hyödyntämistä sisäisessä kehittämisessä yhteisen kielen ja toiminta- ja vuorovaikutuskulttuurin vahvistamiseksi. Mikäli hankitte kurssin koko työyhteisölle, saatte lisäpaketin teemojen yhteiseen käsittelyyn maksutta samaan hintaan. Kauttamme on toki myös mahdollista tilata kokenut fasilitaattori / työnohjaaja haluamiinne tapaamiskertoihin. Tämän kurssin suorittaneet ovat lämpimästi tervetulleita myös Työpajat – listalta löytyviin elämyksellisiin EASEL – työpajoihin sekä EASEL Ohjaaja - menetelmäkoulutukseen.

Tervetuloa mukaan!